Τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και αγάλματα

Οι τοιχογραφίες που ανακαλύφθηκαν στην Πομπηία προσφέρουν μια σπάνια και λεπτομερή εικόνα μιας μορφής τέχνης που σε κάθε άλλη περίπτωση θα είχε χαθεί στο χρόνο. Η Πομπηία διαθέτει ένα φάσμα ρωμαϊκών τοιχογραφιών που καλύπτουν μια περίοδο μεγαλύτερη από ενάμιση αιώνα, πριν από την έκρηξη του 79μ.Χ. Σύμφωνα με την τεχνοτροπία τους, τα έργα διαιρούνται σε τέσσερις περιόδους. Η Πρώτη, ή Τεχνοτροπία «Τοιχοποιίας», που είχε ήδη καθιερωθεί από τον 2ο π.Χ. αιώνα και χαρακτηρίζεται από ζωγραφισμένο επίχρισμα σε απομίμηση πολύτιμου μαρμάρου και αλάβαστρου.Αυτή η τεχνοτροπία ήταν πολύ διαδεδομένη στον ελληνιστικό κόσμο και παρουσιάζεται στη διακόσμηση της Οικίας του Φαύνου στην Πομπηία. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και αγάλματα.