Τζαγιαβαρμάν και Ιντραβαρμάν

Η περιπέτεια του Τζαγιαβαρμάν Β’, που είχε στόχο να εδραιώσει το βασίλειο των Χμερ, διήρκεσε 12 χρόνια. Αυτά πέρασαν με συνεχείς μάχες προκειμένου να προσαρτήσει μικρά αλλά σημαντικά πριγκιπάτα των Χμερ και με την ίδρυση πρωτευουσών, μέχρι που αποφάσισε να σταματήσει στη Χαριχαραλάγια, στην αρδευόμενη πεδιάδα βόρεια της Τονλέ Σαπ, στη σημερινή περιοχή Ρόλουος. Τα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τζαγιαβαρμάν και Ιντραβαρμάν.