Τζαγιαβαρμάν και Ιντραβαρμάν

Η περιπέτεια του Τζαγιαβαρμάν Β’, που είχε στόχο να εδραιώσει το βασίλειο των Χμερ, διήρκεσε 12 χρόνια. Αυτά πέρασαν με συνεχείς μάχες προκειμένου να προσαρτήσει μικρά αλλά σημαντικά πριγκιπάτα των Χμερ και με την ίδρυση πρωτευουσών, μέχρι που αποφάσισε να σταματήσει στη Χαριχαραλάγια, στην αρδευόμενη πεδιάδα βόρεια της Τονλέ Σαπ, στη σημερινή περιοχή Ρόλουος. Τα αίτια αυτών των μετακινήσεων εντοπίζονται στη συνεχή αναζήτηση καλλιεργημένων εδαφών, τα οποία θα μπορούσαν να τα υπερασπιστούν ευκολότερα. Επιπλέον, οι προσωρινές πρωτεύουσες ανεγέρθηκαν σε τοποθεσίες όπου υπήρχαν ίχνη αρχαίων οικισμών, μέχρι την επιλογή της τελικής πρωτεύουσας το 802. Τζαγιαβαρμάν Στη διάρκεια μιας τελετής, στην οποία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τζαγιαβαρμάν και Ιντραβαρμάν.