Τεχνίτες και έμποροι

Οι τεχνίτες κατασκεύαζαν αγαθά απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία της αυτοκρατορίας. Υπήρξε σημαντική αύξηση του αριθμού των εργαστηρίων χειροτεχνίας μετά τον 2ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή μετά την εξάπλωση της Ρώμης στη Μεσόγειο και την κατοπινή μεγάλη ευημερία της, συνθήκη που ευνόησε και το εμπόριο. Πολλοί χειροτέχνες και τεχνίτες εργάζονταν αυτόνομα σε μικρά καταστήματα, όπου παρήγαγαν και πωλούσαν τα αγαθά τους, ενώ άλλοι εργάζονταν ως έμμισθοι εργάτες σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που απασχολούσαν και δούλους. Παρήγαγαν αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως κουζινικά σκεύη, λυχνίες, υποδήματα, βαρέλια, αμφορείς, πιθάρια και πλήθος άλλων αγαθών απαραίτητων στην καθημερινή ζωή, στο εμπόριο, στις μεταφορές και στον κατασκευαστικό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τεχνίτες και έμποροι.