Τετράκογχοι ναοί

Τον 9ο αιώνα οι τετράκογχοι ναοί ήταν πολύ διαδεδομένοι. Το πρωιμότερο και αξιολογότερο μνημείο της κατηγορίας των τετράκογχων ναών είναι το καθολικό της Μονής Περιστερών, που βρίσκεται 30χλμ νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης. Κτίστηκε από τον Μικρασιάτη μοναχό και μετέπειτα Άγιο Ευθύμιο τον Νέο το 870-871 πάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικού τετράκογχου ναού, του οποίου προσάρμοσε το σχέδιο στις νέες λειτουργικές απαιτήσεις της εποχής. Ο ναός αποτελείται από ένα τετράκογχο χώρο σε κάθε πλευρά του οποίου υπάρχει μία κόγχη σε σχήμα τριφυλλιού. Η δυτική κόγχη έχει καταστραφεί σε μεγάλο μέρος γύρω στο 1915, όταν προστέθηκε ορθογώνιος νάρθηκας που αλλοίωσε τη δυτική πλευρά του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τετράκογχοι ναοί.