Τα 12 Αρχοντόπουλα

Ένα από τα πολυσυζητημένα ζητήματα της δεύτερης βυζαντινής περιόδου στην ιστορία της Κρήτης μετά την ανάκτηση της από τους Βυζαντινούς το 961 είναι και μύθος για τα 12 αρχοντόπουλα, που με χρυσόβουλλο του Αλεξίου Α’ Κομνηνού (1082) εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη, για να αποτελέσουν τα ισχυρά ερείσματα της αυτοκρατορικής εξουσίας στο νησί. Οι Βυζαντινοί αυτοί άρχοντες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα 12 Αρχοντόπουλα.