Τα φυτά της Γης

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της Γεωργικής Επανάστασης είναι τα φυτά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη αλλαγή της ζωής του ανθρώπου. Τα φυτά βεβαίως οι άνθρωποι τα γνώριζαν, από εκατομμύρια χρόνια, τα έτρωγαν σε άγρια μορφή, τα είχαν χαρτογραφήσει στις περιοχές που κινούνταν, πού υπάρχει τι, για να βρίσκουν να τρώνε κάτι, ανάλογα με την εποχή και φυσικά, προφανώς μέσα στα εκατομμύρια χρόνια, είχαν κατανοήσει ποια τους αρέσουν, ποια είναι πιο θρεπτικά, ποια τους καλύπτουν στις περιοχές που κινούνταν. Στην περιοχή που πρώτα ξεκίνησε η γεωργία, τα φυτά, τα οποία βρίσκονταν πιο διαδεδομένα, και εύκολα αναπτυσσόμενα και είχε παρατηρηθεί αυτό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα φυτά της Γης.