Τα φυτά της Γης

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της Γεωργικής Επανάστασης είναι τα φυτά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη αλλαγή της ζωής του ανθρώπου. Τα φυτά βεβαίως οι άνθρωποι τα γνώριζαν, από εκατομμύρια χρόνια, τα έτρωγαν σε άγρια μορφή, τα είχαν χαρτογραφήσει στις περιοχές που κινούνταν, πού υπάρχει τι, για να βρίσκουν να τρώνε κάτι, ανάλογα με την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα φυτά της Γης.