Τα τεχνικά έργα της Ινδίας

Οι Άγγλοι μεταχειρίστηκαν την Ινδία κατά κύριο λόγο για την απόσπαση των πλούσιων προϊόντων που παρείχε και κυρίως το βαμβάκι για τις ανάγκες της βιομηχανικής μητρόπολης. Η Αγγλία χρειαζόταν να αποσπά με τους ταχύτερους και ευμενέστερους ρυθμούς για εκείνη, να φορτώνονται γρήγορα τα προϊόντα στα πλοία της και να οδηγούνται γρήγορα στην Αγγλία. Βοηθός της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στα εμπορικά ζητήματα ήταν τα τεχνικά έργα που δημιουργήθηκαν από τους Άγγλους στη Ινδία. Αυτά τα τεχνικά έργα αφορούσαν βελτίωση των γεωργικών μεθόδων, βελτίωση των εκτάσεων γεωργίας, αποξηράνσεις ελών και τεναγών, δημιουργία καναλιών, εξαιρετικές λιμενικές εγκαταστάσεις σε πολλά σημεία όχι μόνο στα παράλια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα τεχνικά έργα της Ινδίας.