Τα τελετουργικά των Ανασάζι

Τα τελετουργικά ήταν σημαντικό κομμάτι στη ζωή των Ανασάζι και των μεταγενέστερων διαδόχων τους. Οι γνώσεις που έχουμε είναι ελάχιστες και συνήθως προέρχονται από τα ευρήματα τάφων. Οι Χόχοκαμ άφησαν ελάχιστα ίχνη γιατί συνήθιζαν να αποτεφρώνουν τους νεκρούς μαζί με τις επικήδεις προσφορές. Οι Μογκογιόν, και εν μέρει και οι Ανασάζι, έσπαζαν ή τρυπούσαν επιτραπέζια σκεύη που προορίζονταν ως αντικείμενα ταφής. Με αυτόν τον τρόπο η κεραμική «πέθαινε» μαζί με τον νεκρό. Πολλές πληροφορίες για τη θρησκευτικότητα των Ανασάζι εξάγονται από τη σύγκριση με τους σημερινούς κατοίκους των Πουέμπλο, που φαίνεται να έχουν διατηρήσει μεγάλο μέρος των παλαιότερων πολιτιστικών τους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα τελετουργικά των Ανασάζι.