Τα «στολισμένα δέντρα» της Γερμανίας

Η Γαλλία με πόλεμο διώχνει τους ουγενότους το 1628. Η δεύτερη χώρα στην οποία τα πράγματα ήταν βίαια και κορυφώθηκαν σε πόλεμο μεταξύ προτεσταντών και καθολικών, είναι η χώρα της γέννησης του προτεσταντισμού, η Γερμανία. Στη Γερμανία, μετά την εκδήλωση των πραγμάτων και τις εντάσεις που πραγματοποιήθηκαν, το 1555 ο Κάρολος Ε’, αυτοκράτορας της Γερμανίας, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα «στολισμένα δέντρα» της Γερμανίας.