Τα «στολισμένα δέντρα» της Γερμανίας

Η Γαλλία με πόλεμο διώχνει τους ουγενότους το 1628. Η δεύτερη χώρα στην οποία τα πράγματα ήταν βίαια και κορυφώθηκαν σε πόλεμο μεταξύ προτεσταντών και καθολικών, είναι η χώρα της γέννησης του προτεσταντισμού, η Γερμανία. Στη Γερμανία, μετά την εκδήλωση των πραγμάτων και τις εντάσεις που πραγματοποιήθηκαν, το 1555 ο Κάρολος Ε’, αυτοκράτορας της Γερμανίας, κατέληξε σε ένα διάταγμα το οποίο είχε τη μεσαιωνική αντίληψη «cuius regio, eius religio», όπως έλεγαν οι Λατίνοι, δηλαδή: «εκείνου που είναι η διοίκηση, εκείνου είναι και το θρήσκευμα». Δηλαδή αυτό το διάταγμα έλεγε: σε όποια περιοχή της Γερμανίας ο ηγεμόνας είναι προτεστάντης, τότε και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα «στολισμένα δέντρα» της Γερμανίας.