Τα πρώτα ιερά της Σπάρτης (8ος-7ος αιώνας π.Χ.)

Για την πρώιμη ιστορία της Σπάρτης λίγα πράγματα μας είναι γνωστά. Αποκλειστικά τα πρώτα ιερά μας δίνουν τα περισσότερα στοιχεία. Σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με την εμφάνιση και τη πρώιμη εξέλιξη των δωρικών φύλων στην περιοχή, τη σχέση τους με τον υπόλοιπο πληθυσμό, την αρχική συγκρότηση της σπαρτιατικής κοινωνίας και της προσπάθειας της σπαρτιατικής επιβολής στην υπόλοιπη Λακωνία. Μετά το τέλος του μυκηναϊκού πολιτισμού γύρω στο (1050π.Χ.) ακολουθεί για τη Σπάρτη και για ολόκληρη την Λακωνία ένας αιώνας πλήρους απουσίας αρχαιολογικών ευρημάτων, γεγονός που θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε μείωση του πληθυσμού, αν όχι ερήμωση. Από το 950 π.Χ. εμφανίζονται τα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα πρώτα ιερά της Σπάρτης (8ος-7ος αιώνας π.Χ.).