Τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας

Τα μνημεία των παραλίων της ανατολικής Μεσογείου θεωρούνται ότι έχουν στενούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη. Τούτο όμως είναι δύσκολο να εξακριβωθεί, γιατί τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης της εποχής πριν το 450 περίπου έχουν χαθεί και ελάχιστα σώζονται από την εποχή αυτή μέχρι το 530 περίπου. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και για τα επαρχιακά μνημεία των περιοχών του Αιγαίου. Παρ’ όλη όμως την έλλειψη μνημείων, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην περιοχή έχει ωριμάσει και παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία αρχιτεκτονικών μορφών, που έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική ομοιομορφία που παρατηρείται στα μνημεία της ίδιας εποχής στη Δύση ή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας.