Τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας

Τα μνημεία των παραλίων της ανατολικής Μεσογείου θεωρούνται ότι έχουν στενούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη. Τούτο όμως είναι δύσκολο να εξακριβωθεί, γιατί τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης της εποχής πριν το 450 περίπου έχουν χαθεί και ελάχιστα σώζονται από την εποχή αυτή μέχρι το 530 περίπου. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και για τα επαρχιακά μνημεία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας.