Τα μνημεία της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε θέση-κλειδί στη Χερσόνησο του Αίμου και πολύ γρήγορα τράβηξε το ενδιαφέρον των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Ο καίσαρας Γαλέριος την ανέδειξε σε πρωτεύουσα του τμήματος που διοικούσε. Τα μνημεία της Θεσσαλονίκης λοιπόν δεν θα μπορούσαν να είναι κάτι λιγότερο από επιβλητικά. Το σημαντικότερο σωζόμενο μνημείο είναι η Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου, το όποιο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα μνημεία της Θεσσαλονίκης.