Τα μέρη του χριστιανικού ναού

Τα μέρη του χριστιανικού ναού είναι: το φράγμα του πρεσβυτερίου, η σολέα, το σύνθρονο, η Αγία Τράπεζα, η κρύπτη ή κατάβαση, η κατάθεση ή εγκαίνιο, η θάλασσα ή χωνευτήριο, το κιβώριο, η τράπεζα μαρτύρων ή αγαπών, η τράπεζα προσκομιδής, ο άμβωνας. Το φράγμα του πρεσβυτερίου είναι ο ανατολικός χώρος, που βρίσκεται αμέσως μπροστά από τη κόγχη και προορίζεται αποκλειστικά για τον κλήρο και την τέλεση της μυστηριακής λατρείας. Το τμήμα αυτό του μεσαίου κλίτους του ναού αποχωρίζεται από το υπόλοιπο με τετράγωνο ή ορθογώνιο με σχήμα Π φράγμα. Από τον 5ο αιώνα το φράγμα του πρεσβυτερίου, καθώς και ολόκληρος ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα μέρη του χριστιανικού ναού.