Τα μέρη της χριστιανικής βασιλικής

Τα μέρη της χριστιανικής βασιλικής είναι: ο περίβολος, το πρόπυλο, το αίθριο, ο νάρθηκας, τα υπερώα ή γυναικωνίτης, το διακονικό, τα παστοφόρια, η αψίδα ή κόγχη του ιερού βήματος. Ο περίβολος ήταν η ευρύχωρη αυλή που περικλείει το συγκρότημα της βασιλικής, απομονώνοντας το από τον γύρω χώρο και ταυτόχρονα αναδεικνύοντας το. Το πρόπυλο ήταν η είσοδος στο αίθριο. Το αίθριο ήταν η τετράπλευρη αυλή που περικλειόταν από στοές και βρισκόταν μπροστά από τη δυτική πλευρά της βασιλικής. Αποσκοπούσε στο να απομονώσει το ναό από το γύρω χώρο και να προετοιμάσει την είσοδο του πιστού στο ναό. Εξυπηρετούσε και λειτουργικούς σκοπούς. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα μέρη της χριστιανικής βασιλικής.