Τα δάνεια

Θεμελιακό τεκμήριο, που αποκαλύπτει την αναγκαιότητα της δημοσιονομικής χρήσεως της «εθνικής γης» κατά την Επανάσταση, αποτελούν τα δάνεια που συνήψε η προσωρινή Διοίκηση και κυρίως τα εξωτερικά. Μετά από πολλές απόπειρες και ύποπτες τυχοδιωκτικές προτάσεις η προσωρινή Διοίκηση κατέληξε στην απόφαση να συνάψει δύο εξωτερικά δάνεια, το 1824 και το 1825, στην Αγγλία. Οι Έλληνες απεσταλμένοι Ι. Ορλάνδος και ο Α. Λουριώτης σε συνεργασία με το φιλελληνικό κομιτάτο του Λονδίνου, συνομολόγησαν επίσημα στις 21 Φεβρουαρίου 1824 δάνειο με τον οίκο Λόφμαν στο ύψος των 800.000 λιρών στερλινών, σε τιμή εκδόσεως 59% και τόκο ετήσιο 5% πάνω στην ονομαστική αξία. Το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα δάνεια.