Τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας

Ο Καποδίστριας θεωρούσε, από την αρχή των συζητήσεων για ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, ότι μόνο με την Πελοπόννησο και λίγα νησιά το ελληνικό κράτος δεν θα ήταν βιώσιμο. Η λύση ήταν να καταλειφθούν περιοχές της Στερεάς και τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας να φτάσουν στην γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού κόλπου. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 1828, έφθασε στο ελληνικό στρατόπεδο του Μύτικα ελληνικός στολίσκος -η «Καρτερία», η «Επιχείρησις» και άλλα πλοιάρια- που είχε στείλει ο Καποδίστριας για την επιχείρηση του Αμβρακικού. Αρχηγός του στολίσκου ήταν ο Πασάνο. Στις 7 Σεπτεμβρίου έγινε συνδυασμένη επιχείρηση στόλου και στρατού. Η προσπάθεια του στολίσκου να μπει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας.