Τα αγαθά του εμπορίου

Τα ταξίδια των Ευρωπαίων ναυτικών είχαν στόχο τα αγαθά του εμπορίου, την επέκταση των πόρων από τους οποίους μπορούσαν οι χώρες που έστελναν ναυτικούς, εξερευνητές, να αποκομίσουν κέρδη. Ο Χριστόφορος Κολόμβος μετέφερε από την Αμερική προς την Ευρώπη με τις τεράστιες ποσότητες αργύρου και χρυσού. Βέβαια, δεν ήταν μόνο το χρυσάφι από εκεί, αλλά καιάλλα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα αγαθά του εμπορίου.