Τα άλογα της Επόνα

Τα άλογα ήταν ζώα με γόητρο και τα ίππευαν τουλάχιστον από τον 8ο π.Χ. αιώνα στην «βαρβαρική Ευρώπη». Τα χρησιμοποιούσαν για να σέρνουν άμαξες, αλλά οι Κέλτες είχαν ομάδες των δύο αλόγων για να σέρνουν ελαφρά, γρήγορα άρματα στις μάχες. Στον κελτικό κόσμο λατρευόταν το άλογο για την ομορφιά του, την ταχύτητα, τη γενναιότητα και τη σεξουαλική δύναμη, και αυτό το ζώο έγινε σύμβολο των αριστοκρατικής κάστας πολεμιστών της κελτικής κοινωνίας, των ιπποτών. Πολλές λατρείες είχαν σχέση με τα άλογα: πολεμικοί θεοί, όπως ο Άρης Κοροτιάκους στο Μάρτλσαμ του Σάφολκ παριστάνονταν στην εικονογραφία έφιπποι. Μαρτυρείται επίσης ότι θεωρούσαν το άλογο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα άλογα της Επόνα.