Σύσκεψη της Λευκάδας (1821)

Τέλος Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου 1821 έγινε στα αγγλοκρατούμενα τότε Επτάνησα η σύσκεψη της Λευκάδας. Η σύσκεψη αυτή ήταν αποφασιστική για την επανάσταση στην Στερεά Ελλάδα. Η Λευκάδα, το πιο κοντινό νησί των Επτανήσων στην Στερεά Ελλάδα, αποτέλεσε όλα τα χρόνια της σκλαβιάς άσυλο για τους καταδιωκόμενους Ρουμελιώτες, που την αισθάνονταν σαν δεύτερη πατρίδα. Από το 1817 υπήρχε στην Λευκάδα τριμελής επιτροπή Φιλικών, Ιωάννης Ζαμπέλιος, Ιωάννης Ζαπραλής και ο Άγγελος Σούνδιας. Με ζήλο και ενθουσιασμό εργάζονταν και οι τρεις για τη διάδοση των εθνικών σκοπών της Φιλικής Εταιρείας και μυούσαν σε αυτήν τους Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς. Στα τέλη Δεκεμβρίου 1820, ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σύσκεψη της Λευκάδας (1821).