Σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος

Ο σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος είναι ένας αρχιτεκτονικός τύπος χριστιανικού ναού του 10ου και 11ου αιώνα, που χαρακτηρίζει τη σχολή της Κωνσταντινούπολης. Ο συγκεκριμένοςτύπος, όμως, γνώρισε και κάποια διάδοση και στην κυρίως Ελλάδα. Οι ελλαδικοί σύνθετοι ναοί ακολουθούν μόνο κατά το αρχιτεκτονικό σχέδιο τη σχολή της Κωνσταντινούπολης, ενώ για την τοιχοποιία την ελλαδική σχολή. Το καθολικό της Μονής Πετράκη στην Αθήνα είναι σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός. Σήμερα έχει αλλοιωθεί εσωτερικά, γιατί προκειμένου να διευρυνθεί το Ιερό Βήμα το τέμπλο μετακινήθηκε από τους αρχικούς πεσσούς στους ανατολικούς κίονες. Στη δυτική πλευρά υπήρχε από την αρχή νάρθηκας από τον οποίο σώζονται … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος.