Σχολή Μεγάρων

Η Σχολή Μεγάρων ήταν μία μικρή σχολή φιλοσόφων που απέβλεπε στη συναγωγή της αλήθειας μέσω της σωκρατικής μαιευτικής συζήτησης, με ιδιαίτερες επιδόσεις στην Διαλεκτική και επέκτεινε το σύστημα των ερωτήσεων και απαντήσεων του Σωκράτη. Η Σχολή των Μεγάρων στράφηκε όχι μόνο κατά του Πλάτων, αλλά και κατά του Αριστοτέλη. Ιδρυτής της Σχολής θεωρείται ένας μαθητής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σχολή Μεγάρων.