Συρία-Παλαιστίνη-Κύπρος

Η αρχιτεκτονική στη Συρία ακολουθεί αυτή του αιγιακού χώρου. Η αρχιτεκτονική όμως της ενδοχώρας της Συρίας αγνοεί τις ρωμαϊκές μορφές και αντλεί από την εγχώρια παράδοση. Πρόκειται για κράμα ελληνιστικών και ανατολικών στοιχείων και μπορεί να θεωρηθεί ως η τελευταία αναλαμπή της μεγάλης ελληνιστικής τέχνης, που γνώρισε μεγάλη άνθηση στην περιοχή. Τις παλιές αυτές αρχιτεκτονικές μορφές προσαρμόζουν επιδέξια οι Σύριοι στις νέες απαιτήσεις της εποχής. Το φαινόμενο αυτό της συνέχειας της ελληνιστικής παράδοσης και του επιτυχημένου συγκερασμού της με τις νέες λειτουργικές χρήσεις είναι παράλληλο με το ανάλογο φαινόμενο που παρατηρείται στους εκκλησιαστικούς πατέρες της Ανατολής, οι οποίοι επιδιώκουν το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συρία-Παλαιστίνη-Κύπρος.