Συνθήκη της Βεστφαλίας

Η Συνθήκη της Βεστφαλίας πήρε πολύ μεγάλες αποφάσεις, οι οποίες αφορούσαν μετακινήσεις εδαφών, από το ένα κράτος στο άλλον. Ένα άλλο τμήμα των αποφάσεων της Συνθήκης της Βεστφαλίας ήταν ότι κατοχύρωσε τη δήμευση της περιουσίας της Εκκλησίας στις περιοχές των προτεσταντών, κάτι το οποίο είχε γίνει ευρέως. Επομένως αυτό σήμαινε και αναδιανομές εδαφών και εκτάσεων γιατί η Καθολική Εκκλησία και τα μοναστήρια της είχαν τεράστιες γαίες. Μέσα στις κοσμογονικές αλλαγές που γίνονται στον 17ο αιώνα μ.Χ., είναι και η μετακίνηση πληθυσμών. Μετά το τέλος του Τριακονταετούς Πολέμου συνεχίζουν να υπάρχουν μαζικές μετακινήσεις προτεσταντικών ομάδων, οι οποίες κινούνται: από τη βόρεια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνθήκη της Βεστφαλίας.