Συνθήκη της Βεστφαλίας

Η Συνθήκη της Βεστφαλίας πήρε πολύ μεγάλες αποφάσεις, οι οποίες αφορούσαν μετακινήσεις εδαφών, από το ένα κράτος στο άλλον. Ένα άλλο τμήμα των αποφάσεων της Συνθήκης της Βεστφαλίας ήταν ότι κατοχύρωσε τη δήμευση της περιουσίας της Εκκλησίας στις περιοχές των προτεσταντών, κάτι το οποίο είχε γίνει ευρέως. Επομένως αυτό σήμαινε και αναδιανομές εδαφών και εκτάσεων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνθήκη της Βεστφαλίας.