Συνθήκη της Αδριανούπολης (1829)

Η αίσια έκβαση του Ελληνικού Ζητήματος επήλθε σύμφωνα εξάλλου και με τις ελπίδες του Κυβερνήτη από την εξέλιξη του ρωσοτουρκικού πολέμου που είχε ξεσπάσει τον Απρίλιο του 1828 και από την Συνθήκη της Αδριανούπολης, που ήταν απόρροια αυτού του πολέμου. Η οθωμανική κυβέρνηση όσο πιεζόταν μόνο διπλωματικά, απέρριπτε τις βασισμένες στο Πρωτόκολλο του Μαρτίου προτάσεις των πρεσβευτών. Όταν όμως άρχιζε ο ρωσοτουρκικός πόλεμος, από τον Αύγουστο του 1829, να εξελίσσεται ραγδαία με ήττες των Τούρκων, άρχισε και η οθωμανική κυβέρνηση να υποχωρεί σταδιακά για τη ρύθμιση του Ελληνικού Ζητήματος, κατά τρόπο ευθέως ανάλογο με την προέλαση του ρωσικού στρατού. Στις … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνθήκη της Αδριανούπολης (1829).