Συνεταιριστικές προσωπικότητες (19ος-20ος αιώνας)

Συνεταιριστικές προσωπικότητες: Γεώργιος Φιλάρετος, Δημήτριος Γρηγοριάδης, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Σωκράτης Ιασεμίδης και Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Οι παραπάνω προσωπικότητες συνέβαλαν όσο λίγοι στην διάδοση και την ανάπτυξη του Γεωργικού Συνεταιρισμού στην Ελλάδα, που σκοπό είχε την βελτίωση των καλλιεργειών, την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και την βελτίωση του επαγγελματικού και βιοτικού επιπέδου των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνεταιριστικές προσωπικότητες (19ος-20ος αιώνας).