Συνέλευση των Καλτεζών

Μόλις ξέσπασε η επανάσταση δημιουργήθηκε η ανάγκη για διοίκηση των επαναστατημένων και ελεύθερων πια περιοχών. Ήδη από την 25η Μαρτίου είχαν δημιουργηθεί τοπικά διοικητικά όργανα, όπως το «Αχαϊκόν Διευθυντήριον» στην Πάτρα και η «Μεσσηνιακή Γερουσία» στην Καλαμάτα. Καθώς η Επανάσταση εκτεινόταν, ανέκυπτε σοβαρός κίνδυνος από την έλλειψη ενιαίας συντονιστικής αρχής. Έτσι η συγκρότηση πελοποννησιακής συνέλευσης με συμμετοχή εκπροσώπων των τριών πολεμικών νησιών επιβλήθηκε από τα πράγματα. Με πρωτοβουλία της Μεσσηνιακής Γερουσίας προωθήθηκαν οι προετοιμασίες και συγκλήθηκε στη Μονή του Αγίου Νικολάου στη Μαντίνεια, σε μικρή απόσταση από τη Τρίπολη, στην κωμόπολη των Καλτεζών, η Συνέλευση των Καλτεζών, όπως ονομάστηκε. Μετά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνέλευση των Καλτεζών.