Συμβολική γλώσσα

Κατά τη διάρκεια των πέντε αιώνων του Αρχαίου Βασιλείου μια συμβολική γλώσσα αναπτύχθηκε και αποτέλεσε τη βάση όλων των καλλιτεχνικών δημιουργιών των δυναστειών που ακολούθησαν. Αυτή τη μακρά περίοδο η τέχνη ήταν κυρίως ο τρόπος να εκφραστούν θρησκευτικές ιδέες, εμπνευσμένες από τις ίδιες αρχές που είχαν οδηγήσει στην κατασκευή των πυραμίδων: την αέναη προσπάθεια να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συμβολική γλώσσα.