Στην Χερσόνησο του Αίμου

Στην Χερσόνησο του Αίμου και ιδιαίτερα τον ελλαδικό χώρο ο χριστιανισμός είχε εξαπλωθεί ήδη από την εποχή του Αποστόλου Παύλου, η αντίδραση όμως της νέας θρησκείας παρέμεινε μέχρι και τον 5ο αιώνα ιδιαίτερα έντονη στους συντηρητικούς πληθυσμούς της υπαίθρου και τους καλλιεργημένους των αστικών κέντρων. Τον 5ο αιώνα, όμως, στην Ελλάδα οι χριστιανικές κοινότητες όλο και περισσότερο εξαπλώνονται και διαθέτουν πλούσια οικονομικά μέσα. Τούτο μαρτυρούν οι πολλές και πολυτελείς εκκλησίες που χτίζονται αυτήν την περίοδο. Οι επιδράσεις στην αρχιτεκτονική της περιοχής προέρχονται, κυρίως από τα ανατολικά μεσογειακά παράλια, και ιδιαίτερα την Κωνσταντινούπολη. Ως πρωιμότερη χριστιανική βασιλική στην Ελλάδα θεωρείται η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Στην Χερσόνησο του Αίμου.