Στην Κύπρο

Με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης στην Μολδοβλαχία και αργότερα στην κυρίως Ελλάδα, οι Τούρκοι ενέτειναν την προσοχή τους στην Κύπρο, φοβούμενοι μεταφορά της επανάστασης στο νησί. Οι φόβοι των Τούρκων ενισχύθηκαν, όταν έπεσαν στα χέρια τους επαναστατικές προκηρύξεις που έφερε στην Κύπρο ο μητροπολίτης Θεόφιλος Θησέως, συγγενής του αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Τότε ο Τούρκος διοικητής Κιουτσούκ Μεχμέτ ζήτησε από το σουλτάνο την αποστολή στρατευμάτων για την ενίσχυση των δυνάμεων του, ενώ υπέβαλε ένα κατάλογο με 486 άτομα, τα οποία ήθελε να εκτελέσει. Ο εκτεταμένος κατάλογος προγραφών που υπέβαλε ο Κιουτσούκ, σύμφωνα με μελετητές δεν είχε σχέση με επαναστατική δράση των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Στην Κύπρο.