Στην Ελλάδα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα παρατηρείται στις επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μάλιστα στην Ελλάδα. Είναι η εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α’, ο οποίος παράλληλα με τον ναό της του Θεού Σοφίας φροντίζει να χτίσει χριστιανικούς ναούς και στις άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας. Η ασφάλεια που επικρατούσε στην αυτοκρατορία και η προσπάθεια του σημαντικού αυτού αυτοκράτορα να αναδιοργανώσει το κράτος, εφαρμόζοντας παράλληλα με τα άλλα ένα οικοδομικό πρόγραμμα, συνετέλεσαν σε αυτή την οικοδομική ανάπτυξη την εποχή εκείνη. Στην Ελλάδα σώζονται δύο σημαντικά μνημεία που συνδυάζουν την παραδοσιακή βασιλική με το νέο ιουστινιάνειο σύστημα θολωτών ορόφων (τρούλλοι, καμάρες). Η Βασιλική Β’ στους Φιλίππους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Στην Ελλάδα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.