Στα Δολιανά και στα Βέρβαινα του Νικηταρά

Μετά την ήττα στο Βαλτέτσι και την αποτυχία του σχεδίου των Τούρκων για προέλαση στη Μεεσσηνία, οι Τούρκοι έψαχναν για μια νίκη. Το βράδυ της 17ης προς την 18η Μαΐου ξεκίνησε ο κεχαγιάμπεης από την Τριπολιτσά επικεφαλής μεγάλης δύναμης και μόλις έφτασε στο χωριό Ρίζες διαίρεσε το στρατό του σε τρία τμήματα. Ένα μέρος κατευθύνθηκε προς τα Βέρβαινα και ένα άλλο προς τα Δολιανά με σκοπό να εισβάλλει στα Βέρβαινα από νοτιοανατολικά και το τρίτο (ιππικό) προς το Δραγούνι, όπου γρήγορα εκμηδένισε την υπό τον Διγενή ελληνική δύναμη. Από τα Δολιανά μόλις είχε φτάσει ο Νικηταράς με λίγους άνδρες κατευθυνόμενος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Στα Δολιανά και στα Βέρβαινα του Νικηταρά.