Σταυροφόροι στην Παλαιστίνη (11ος-13ος αιώνας)

Οι Σταυροφορίες ως ιστορικό φαινόμενο επιδεικνύουν μία από τις πλουσιότερες και ποικιλόμορφες σύγχρονες βιβλιογραφίες, οι οποίες όμως τείνουν να παρουσιάζουν την περίοδο αυτή από τη δυτικοευρωπαϊκή σκοπιά. Οι σταυροφόροι είχαν θρησκευτικά, οικονομικά, αλλά και πολιτικά κίνητρα. Σκοπός, όμως, αυτού του άρθρου δεν είναι η αναφορά σε αυτά τα κίνητρα, ούτε η παρουσίαση μορφών της δυτικοευρωπαϊκής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σταυροφόροι στην Παλαιστίνη (11ος-13ος αιώνας).