Σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί

Πολυπληθέστεροι από τις βασιλικές και τα τρουλαία κτίσματα είναι στη μεσοβυζαντινή εποχή οι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί, των οποίων ο τρούλλος βαστάζεται από τέσσερα ελεύθερα στηρίγματα. Ο τύπος αυτός ναών διαμορφώνεται πλήρως την εποχή της μακεδονικής δυναστείας και θα επικρατήσει με διάφορες παραλλαγές σε ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στους λαούς που επηρεάζονται από αυτήν. Την ονομασία «σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλλο ναός» οφείλει ο τύπος στο ότι ο τρούλλος υποβαστάζεται σε τέσσερις ημικυκλικές καμάρες που διατάσσονται σταυροειδώς διαγράφοντας στη στέγη του ναού κατά τρόπο πλαστικό το σημείο του σταυρού. Για να εξουδετερώνονται οι ωθήσεις των ημικυκλικών θόλων τα εκατέρωθεν των κεριών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί.