Σολομώντας

Η ενότητα του βασιλείου του Ισραήλ εδραιώθηκε όταν ανέβηκε στον θρόνο ο Σολομώντας (965-928π.Χ.), ο γιος του Δαυίδ. Ο Σολομώντας διηύρυνε τα σύνορα της χώρας και προώθησε μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Η εποχή της βασιλείας του, που, σύμφωνα με τις πηγές, χαρακτηρίστηκε από ορθή άσκηση ισχύος, αποτέλεσε περίοδο ειρήνης και ευημερίας. Στην Ιερουσαλήμ ο Σολομώντας κατασκεύασε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σολομώντας.