Σολομώντας

Η ενότητα του βασιλείου του Ισραήλ εδραιώθηκε όταν ανέβηκε στον θρόνο ο Σολομώντας (965-928π.Χ.), ο γιος του Δαυίδ. Ο Σολομώντας διηύρυνε τα σύνορα της χώρας και προώθησε μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Η εποχή της βασιλείας του, που, σύμφωνα με τις πηγές, χαρακτηρίστηκε από ορθή άσκηση ισχύος, αποτέλεσε περίοδο ειρήνης και ευημερίας. Στην Ιερουσαλήμ ο Σολομώντας κατασκεύασε ένα βασιλικό ανάκτορο και ύψωσε επιβλητικό περιμετρικό τείχος για την προστασία της πόλης. Αν και από εκείνο το τείχος σήμερα απομένουν μόνο κάποια ερείπια, ανάλογες κατασκευές ήρθαν στο φως σε πόλεις όπως η Χαζόρ, η Μεγιδδώ, η Λάχις και Ασδώδ. Από τους ερευνητές ιδιαίτερη μνεία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σολομώντας.