Σογκούν Τοκουγκάουα

Οι περιφερειακοί γαιοκτήμονες, οι φεουδάρχες (ντάιμυο) με τους πολέμους τους δημιουργούσαν ένα κλίμα στη ζωή της Ιαπωνίας. Στον 12ο αιώνα βρέθηκαν σε μια συνολική σύγκρουση μεταξύ τους. Υπήρξε δηλαδή στην πραγματικότητα ένας εμφύλιος πόλεμος στον 12ο αιώνα, ο οποίος δημιούργησε θύματα και καταστροφές και, όταν τελείωσε αυτός ο εμφύλιος, μειώθηκε ο αριθμός των ντάιμυο, λόγω … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σογκούν Τοκουγκάουα.