Σογκούν Τοκουγκάουα

Οι περιφερειακοί γαιοκτήμονες, οι φεουδάρχες (ντάιμυο) με τους πολέμους τους δημιουργούσαν ένα κλίμα στη ζωή της Ιαπωνίας. Στον 12ο αιώνα βρέθηκαν σε μια συνολική σύγκρουση μεταξύ τους. Υπήρξε δηλαδή στην πραγματικότητα ένας εμφύλιος πόλεμος στον 12ο αιώνα, ο οποίος δημιούργησε θύματα και καταστροφές και, όταν τελείωσε αυτός ο εμφύλιος, μειώθηκε ο αριθμός των ντάιμυο, λόγω του ότι κάποιοι αδύναμοι ντάιμυο ηττήθηκαν και στην ουσία οι περιοχές τους αφομοιώθηκαν από ισχυρότερους ντάιμυο, και δημιουργήθηκε η έννοια του «σογκούν». Σογκούν: δηλαδή κάποιοι ντάιμυο εξήλθαν από αυτόν τον κύκλο των εμφυλίων πολέμων πιο ισχυροί και ανάγκασαν τους αδυνατότερους ντάιμυο, στην ουσία,να δηλώνουν υποτέλεια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σογκούν Τοκουγκάουα.