Σεφαραντίμ, οι Εβραίοι της Ισπανίας

Οι Εβραίοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, υιοθέτησαν τη γλώσσα των Ισπανών, που ήταν το χαρακτηριστικό πληθυσμιακό στοιχείο. Επειδή στην εβραϊκή γλώσσα η Ισπανία λέγεται «Σεφεράντ» (Sepharad), οι ισπανόφωνοι Εβραίοι ονομάζονται «Σεφαραντίμ» (Sepharadim) και η γλώσσα που μιλούσαν για αιώνες στην Ισπανία, ονομάζεται «λαντίνο» (ladino), από το «Λατίνο». Δηλαδή είναι αρχέγονη, αρχαιοπρεπής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σεφαραντίμ, οι Εβραίοι της Ισπανίας.