Σαργών Α’, ο πρώτος αυτοκράτορας του κόσμου

Η πρώτη αυτοκρατορία του κόσμου θεωρείται εκείνη των Ακκαδίων. Οι Ακκάδιοι είναι ο λαός που θεωρείται ότι διαδέχτηκε τους Σουμερίους γύρω στο 2300 π.Χ. Οι Ακκάδιοι έχουν όχι απλώς συγκροτημένο κράτος αλλά και αυτοκρατορία με πρώτο τους αυτοκράτορα τον Σαργών Α’ . Ο Σαργών ο Α’, σύμφωνα με τους θρύλους και τα έργα που γράφτηκαν γι’ αυτόν, όταν γεννήθηκε η μητέρα του τον έβαλε σε καλάθι και τον άφησε στο ποτάμι και καθώς κύλησε στο ποτάμι τον βρήκε κάποιος και τελικά έγινε βασιλιάς. Αυτή η ιστορία θυμίζει την ιστορία του Μωυσέως που κι αυτή βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη γραμμένη 2.000-1.500 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σαργών Α’, ο πρώτος αυτοκράτορας του κόσμου.