Ρωμαϊκά ημερολόγια

Με το ημερολόγιο οι Ρωμαίοι καθόρισαν τις εορταστικές ημέρες, αλλά και τις εργάσιμες και τις αργίες. Καθώς πολλές γιορτές ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την έναρξη ή παύση πολλών, αγροτικών ιδιαίτερα, ασχολιών, ο ακριβής καθορισμός ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Το ημερολόγιο, επιπλέον, αφορούσε και πολλές πολιτικές πράξεις και ενέργειες, όπως ήταν η εναλλαγή αξιωματούχων στην εξουσία, ο προσδιορισμός των εκλογικών περιόδων ή των ημερών για λαϊκές συνελεύσεις. Η τήρηση του ημερολογίου κατά την περίοδο της Ελεύθερης Πολιτείας (509-31π.Χ.) είχε ανατεθεί στο κολλέγιο των αρχιερέων, του οποίου προΐστατο ο ανώτερος αρχιερέας, ο pontifex maximus. Οι αρχιερείς, αιρετοί αξιωματούχοι μετά το 104π.Χ., ανάμεσα στις … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ρωμαϊκά ημερολόγια.