Ρωμαϊκά ημερολόγια

Με το ημερολόγιο οι Ρωμαίοι καθόρισαν τις εορταστικές ημέρες, αλλά και τις εργάσιμες και τις αργίες. Καθώς πολλές γιορτές ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την έναρξη ή παύση πολλών, αγροτικών ιδιαίτερα, ασχολιών, ο ακριβής καθορισμός ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Το ημερολόγιο, επιπλέον, αφορούσε και πολλές πολιτικές πράξεις και ενέργειες, όπως ήταν η εναλλαγή αξιωματούχων στην εξουσία, ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ρωμαϊκά ημερολόγια.