Ρωμανός Δ’ Διογένης

Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Ι’ Δούκα η εξουσία περιήλθε στη χήρα Ευδοκία, η οποία επετρόπευε τους τρεις ανήλικους συμβασιλείς Μιχαήλ, Ανδρόνικο και Κωνσταντίνο. Στην πραγματικότητα όμως την εξουσία ασκούσαν ο Μιχαήλ Ψελλός και ο αδελφός του Κωνσταντίνου Δούκα, Ιωάννης Δούκας. Οι εξωτερικές απειλές οδήγησαν την κοινή γνώμη στη σκέψη ότι πρέπει να περιέλθει η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ρωμανός Δ’ Διογένης.