Ροτόντα

Το σημαντικότερο παράδειγμα στρογγυλού ναού είναι η Ροτόντα στην Πρεσλάβα, πρωτεύουσα του Βούλγαρου τσάρου Συμεών (893-927), που χτίστηκε έξω από την ακρόπολη γύρω στο 900. Πρόκειται για μια σχετικά μικρή δωδεκάπλευρη ροτόντα διαμέτρου 15μ. Έχει ολόγυρα ημικυκλικές κόγχες και μία εξέχουσα αψίδα. Μπροστά από τος κόγχες έχει διώροφη κιονοστοιχία που στηρίζει τον τρούλλο και διαμορφώνει περιμετρικά διάδρομο. Τρεις πόρτες δυτικά οδηγούν σε διώροφο νάρθηκα που με τα δύο ζευγάρια κίονες παίρνει τη μορφή λιτής. Στη δυτική πλευρά του νάρθηκα υπάρχουν στις γωνίες δύο κυκλικά κλιμακοστάσια που οδηγούν στον επάνω όροφο, Μπροστά τέλος από το νάρθηκα υπάρχει τετράπλευρο αίθριο με κόγχες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ροτόντα.