Ρομαντισμός και Φιλελευθερισμός

Ο 19ος αιώνας τα έχει όλα: έχει την ανάπτυξη της βιομηχανίας και τα θέματα εργασίας πουπροκύπτουν από αυτό, έχει την ανάπτυξη του εθνισμού και έχει και την ανάπτυξη ιδεώνπολιτικής διακυβέρνησης. Αυτά πάνε μαζί και μάλιστα με έναν ιδιότυπο τρόπο που τα συνδέει. Δηλαδή, ο εθνισμός στηρίχθηκε στην ιστορία και στη λαογραφία. Αυτή η τάση των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ρομαντισμός και Φιλελευθερισμός.