Ρομαντισμός και Φιλελευθερισμός

Ο 19ος αιώνας τα έχει όλα: έχει την ανάπτυξη της βιομηχανίας και τα θέματα εργασίας πουπροκύπτουν από αυτό, έχει την ανάπτυξη του εθνισμού και έχει και την ανάπτυξη ιδεώνπολιτικής διακυβέρνησης. Αυτά πάνε μαζί και μάλιστα με έναν ιδιότυπο τρόπο που τα συνδέει. Δηλαδή, ο εθνισμός στηρίχθηκε στην ιστορία και στη λαογραφία. Αυτή η τάση των λαών να στραφούν στο παρελθόν και να δουν τον εαυτό τους μέσα στον χρόνο και να εμπνευστούν και να θυμηθούν τους θρύλους τους, ονομάζεται «Ρομαντισμός». Ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας του Ρομαντισμού. Το χαρακτηριστικό του Ρομαντισμού είναι η «επίσκεψη» στο παρελθόν, η μελέτη του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ρομαντισμός και Φιλελευθερισμός.