«πόλις»

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν τον όρο «πόλις» για να δηλώσουν τον ένα από τους δύο τύπους κρατών τους. Πολλά κράτη απέκτησαν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του τύπου κατά τη διάρκεια του 8ου π.Χ., αλλά τον 7ο αιώνα ή αργότερα. Η «πόλις» που έγινε κράτος Ποια γνωρίσματα είχε ένα αρχαίο κράτος που χαρακτηριζόταν ως «πόλις»; Ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το «πόλις».