Πόλεις της Ελλάδας

Σπίτια, γειτονιές, οικισμοί, χωριά, πόλεις αποτελούν την Ελλάδα. Δεν εμφανίστηκαν όμως, ξαφνικά. Εξελίχθηκαν, αναπτύχθηκαν, ήκμασαν, παρήκμασαν και ήκμασαν ξανά. Στο πέρασμα του χρόνου καταγράφηκε η διαδρομή των ανθρώπων που έζησαν στον ελλαδικό χώρο. Όμως, η διαδρομή αυτή σπάνια είναι κοινή για όλους. Η επίσημη ιστορία καταγράφει τη συνισταμένη της ανθρώπινης δράσης. Παρακολουθεί την πορεία των δυναμικών φορέων έργου, που δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το σύνολο όσων τον ίδιο καιρό έζησαν στον ευρύτερο χώρο που λέγεται Ελλάδα. Κάθε χωριό, κάθε πόλη βάζουν το δικό τους λιθαράκι στη μεγάλη και κεντρική ιστορία της Ελλάδας, αλλά και διαγράφουν στο πέρασμα των αιώνων τη δική τους μικρή ή μεγάλη ιστορία.

Πόλεις της Ελλάδας
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)