Πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας

Μετά την καταστροφή της Χίου, τον Μάιο του 1822 έγιναν δύο απόπειρες να πυρποληθούν τουρκικά πλοία στα παράλια της Μικράς Ασία. Δυστυχώς απέτυχαν. Έτσι την 1η Ιουνίου δύο πυρπολικά, ένα ψαριανό με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Κανάρη και ένα υδραίικο με κυβερνήτη τον Ανδρέα Πιπίνο, συνοδευόμενα από τέσσερα άλλα πλοία που θα βοηθούσαν μετά την πυρπόληση, στη διάσωση των πληρωμάτων των πυρπολικών, ξεκινούσαν από τα Ψαρά για το παράτολμο έργο τους, την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας. Με αρκετές προφυλάξεις αφού περίμεναν ευνοϊκό άνεμο, τη νύχτας της 6ης προς την 7η Ιουνίου, πλησίασαν την αρμάδα. Το βαθύ σκοτάδι της αφέγγαρης νύχτας και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας.