Πρώιμη Χαλκοκρατία

Η περίοδος που αποκαλείται «Πρώιμη Χαλκοκρατία» θεωρείται μία από τις πιο κρίσιμες της ελληνικής Προϊστορίας, αφού προς το τέλος της ανιχνεύονται οι διαδοχικές κινήσεις και μεταβολές που θα οδηγήσουν τελικά στη διαμόρφωση του «Ελληνικού Έθνους» σε μια προδρομική μορφή από το 2000π.Χ. περίπου. Κυρίως στον «Πρωτοελλαδικό» χώρο που περιλαμβάνει τον στερεό ελληνικό κορμό, θα πρέπει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρώιμη Χαλκοκρατία.