Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 4/16ης Νοεμβρίου 1828

Η πολιτική που ακολουθούσε η Αγγλία για τη ρύθμιση του Ελληνικού Ζητήματος εκφράστηκε στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 4/16ης Νοεμβρίου 1828. Ενώ εξακολουθούσε ακόμη η διάσκεψη στον Πόρο, ο Άμπερτην, υπουργός των Εξωτερικών της Αγγλίας, στο Λονδίνο, μόλις έφθασαν εκεί πληροφορίες για τις διαθέσεις των τριών πρεσβευτών δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια του και κάλεσε τους πληρεξουσίους της Γαλλίας και της Ρωσίας, πρίγκιπα Πολινιάκ και πρίγκιπα Λίβεν. Η διάσκεψη με τον Άμπερτην, ύστερα από συγκερασμό των των γαλλικών προπάντων και των αγγλικών αντιλήψεων για τη ρύθμιση του Ελληνικού Ζητήματος, κατέληξε σε αποφάσεις που διατυπώθηκαν στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 4/16ης Νοεμβρίου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 4/16ης Νοεμβρίου 1828.