Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 10/22 Μαρτίου 1829

Τον Μάρτιο του 1829 η διάσκεψη του Λονδίνου για το Ελληνικό Ζήτημα ξανάρχισε τις εργασίες της. Στις 10/22 Μαρτίου ο πληρεξούσιος της Γαλλίας υπέβαλε υπόμνημα και πρότεινε να γίνει δεκτή η πρεσβευτική έκθεση του Πόρου, που καθόριζε τη συνοριακή γραμμή κόλπου Βόλου-κόλπου Άρτας και συνιστούσε την παραχώρηση και της Κρήτης στο ελληνικό κράτος. Ο πληρεξούσιος της Ρωσίας συντάχθηκε με τον πληρεξούσιο της Γαλλίας, ο αντιπρόσωπος όμως της Αγγλίας αντιτάχθηκε υποστηρίζοντας ότι ούτε οι Τούρκοι θα δέχονταν να παραχωρήσουν ούτε οι Έλληνες θα μπορούσαν να κατακτήσουν τόσο εκτεταμένα εδάφη. Τελικά ύστερα από αμοιβαίες υποχωρήσεις των τριών πληρεξουσίων υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 10/22 Μαρτίου 1829.