Πρωτοκυκλαδικός Πολιτισμός

Τα παλαιότερα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας που έχουν επισημανθεί στις Κυκλάδες χρονολογούνται από το τέλος της 5ης χιλιετίας π.Χ. Στη νησίδα Σάλιαγκος εξακριβώθηκε Νεολιθικός πολιτισμός σε προχωρημένη φάση. Φυσική εξέλιξη από το Νεολιθικό στάδιο αποτελεί η Πρώιμη Χαλκοκρατία. Κατά την περίοδο που ακολουθεί αναπτύσσεται στις Κυκλάδες ένας ιδιότυπος πολιτισμός. Είναι ο Πρωτοκυκλαδικός Πολιτισμός που καλύπτει ολόκληρη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρωτοκυκλαδικός Πολιτισμός.