Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος

Την 1η Ιανουαρίου 1822 ύστερα από πολλές και διεξοδικές ομιλίες η δωδεκαμελής περιτροπή, στην οποία είχε αναθέσει η Συνέλευση τον «διοργανισμόν της Εθνικής Βουλής», υπέβαλε το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος». Την επιτροπή αυτή αποτελούσαν τρεις αντιπρόσωποι-«παραστάται» από κάθε περιοχή: Θεόδωρος Νέγρης, Γεώργιος Αινιάν και Δρόσος Μανσόλας της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, Ιωάννης Ορλάνδος, Πέτρος Σκυλίτσης Ομηρίδης και Αναγνώστης Μοναρχίδης των νησιών, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Ιωάννης Κωλέττης και Φώτιος Καραπάνου της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, Παλαιών Πατρών Γερμανός, Πανούτσος Νοταράς και Αθανάσιος Κανακάρης της Πελοποννήσου. Από τα παραπάνω δώδεκα μέλη στην πραγματικότητα μόνο δύο είχαν τις απαραίτητες για την σύνταξη του Πολιτεύματος, ο Μαυροκορδάτος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος.