Προσωπικότητες του Βυζαντίου (6ος-11ος αιώνας)

Η Βυζαντινή Ιστορία καλύπτει πάνω από 1100 χρόνια. Πολλές προσωπικότητες πέρασαν από διάφορα ανώτερα αξιώματα κατά τη διάρκεια αυτών των 11 αιώνων. Σε αυτό το άρθρο θα μας απασχολήσουν μερικές από αυτές τις προσωπικότητες, οι οποίες έδρασαν τους πρώτους αιώνες της ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και συνέδεσαν το όνομα τους με την Βυζαντινή Ιταλία. Προσωπικότητες του Βυζαντίου Ιουστινιανός (482-565) Ένας από τους μεγαλύτερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου (527-565), ανιψιός του προκατόχου του Ιουστίνου Α’, γεννημένος στο Ταυρίσιο στην περιοχή της Ναϊσσού. Σημαντική στιγμή της βασιλείας του υπήρξε η κατάληψη της Ιταλίας και η κατάλυση του κράτους των Οστρογότθων το 554 και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προσωπικότητες του Βυζαντίου (6ος-11ος αιώνας).